Obrada ploča

Gala Group posjeduje raznovrsni strojni park koji omogućava uslugu obrade i dorade pločastih materijala na vrhunskoj opremi. Svakoj je fazi proizvodnje posvećena posebna pažnja kako bi na samom kraju cjelokupni proizvodni proces rezultirao kvalitetnim i funkcionalnim proizvodima.

Pri obradi medijapana, dekorativna strana ploče mora uvijek biti okrenuta prema dolje kako bi se dobile što bolje linije reza i kako bi se spriječilo pucanje boje. Ploče se obrađuju digitalnom ili formatnom pilom. Uvijek treba koristiti dovoljno oštre alate kako bi se spriječilo pucanje boje ili mediapana.

Stručno rukovanje

Pri piljenju pločastog materijala u mediapanu treba obratiti pozornost na visinu posmaka pri kojoj materijal prelazi preko lista pile. Preniskim posmakom, zubi oštrice pile neće rezati nego gnječiti i protrljati rubove pločastog materijala, pri čemu može doći do „gorenja“, te pojave fine prašine. Prevelikim posmakom prepiljeni rubovi će biti slabije kvalitete.

Za bušenje medijapan ploča preporučuju se standardne bušilice brzine od cca 3500 r.p.m. (okretaja po minuti), koje omogućuju visoku kvalitetu izbušene rupe s minimalnom akumulacijom materijala na stražnjoj strani. Kako bi se spriječilo trganje materijala na stražnjoj strani, preporučuje se bušenje pola rupe s jedne i s druge strane.