Najbolja kolekcija hrasta

Samo originalne stare hrastove grede, koje se već desetljećima koriste u raznim konstrukcijama, za Oak Vintage Original obrađene su u furnir bogate prošlosti.
Izražene karakteristike i otvoreni zglobovi svojstveni su ovom proizvodu. 
Dostupnost u furniranim listovima od 1 mm i 1,5 mm

Izbor OAK Vintage Original panela

Svaka Querkus ploča je jedinstvena.
Otkrijte njihovu jedinstvenost u nastavku.

Oak Vintage Original Hoboken

Oak Vintage Original Harlem

Oak Vintage Original Baltimore