Najbolja kolekcija hrasta

Za Querkus liniju “Oak Vintage Retro”, karakteristični su furniri s čvorovima i mrljama.

Dostupnost u furniranim listovima od 0,6 mm.

Izbor OAK Vintage Retro panela

Svaka Querkus ploča je jedinstvena.
Otkrijte njihovu jedinstvenost u nastavku.

Oak Vintage Retro Hoboken

Oak Vintage Retro Harlem

Oak Vintage Retro Baltimore